Resultaten onderzoek 'bezuinigingen'

Begin juni is een onderzoek uitgevoerd onder het Maastricht panel over bezuinigingen. Hieraan heeft een representatieve groep van ruim 600 respondenten deelgenomen, een respons van 62%.

De gemeente Maastricht moet bezuinigen, want het Rijk bezuinigt fors en er zijn minder inkomsten uit de verkoop van grond. Het gaat om een bedrag dat jaarlijks terugkomt en oploopt van Ä 5,3 miljoen in 2011 tot Ä 22,7 miljoen in 2018.

Het college van B&W kiest ervoor de bezuinigingen op twee manieren te benaderen: vermindering van taken en efficiŽnter werken. Het onderzoek gaat over de vermindering van taken. Er zijn verschillende gebieden waarop de gemeente Maastricht kan bezuinigen (in willekeurige volgorde):
A. Publieke dienstverlening (gemeenteloket)   
B. Veiligheid (handhavers op straat)   
C. Economie en werkgelegenheid (aantrekkelijk maken en houden van de stad en regio voor (mogelijke) werkgevers)   
D. Sociale Zekerheid (onder andere re-integratie, uitkeringen, armoedebeleid)   
E. Welzijn en Zorg (denk aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), ondersteunen van vrijwilligerswerk)   
F. Sport (het faciliteren van accommodaties maar ook het stimuleren van deelname aan sport)
G. Kunst en Cultuur (subsidies voor fanfare, filmtheater LumiŤre, harmonieŽn maar ook deelname aan Culturele Hoofdstad 2018)   
H. Onderwijs (verhogen van opleidingsniveau, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, huisvesting van scholen)   
I. Stadsontwikkeling en Wonen (ontwikkeling van wijken en gebieden als Geusselt, Caberg, A2-tunnel)
J. Mobiliteit en Verkeer (fiets- en autoverkeer naar en in de stad)   
K. Beheer openbare ruimte (onderhoud van wegen en groen, straatverlichting)   
L. Natuur, milieu en water (energie, groen in en om de stad als Hoge Fronten en landgoederenzone)

Volgens de inwoners van Maastricht mag voornamelijk worden bezuinigd op sport, stadsontwikkeling en wonen, de publieke dienstverlening en kunst en cultuur. Thema's die buiten de bezuinigingen moeten worden gehouden, zijn veiligheid, onderwijs en welzijn en zorg.

Bij vermindering van taken, kan het zijn dat inwoners deze (gedeeltelijk) op zich zouden moeten nemen om uitgaven aan de kant van de gemeente te beperken. Een andere mogelijkheid is, dat er minder gebeurt of dat andere organisaties meer op zich nemen. Gedacht kan worden aan het groenonderhoud in openbare ruimten. Een vijfde zou zelf bereid zijn meer te doen bij het beheer van (groen in) de openbare ruimte, zoals plantsoenen. Twee vijfde zou dit alleen doen als anderen in hun omgeving dit ook doen. Verder geeft een vijfde aan bereid te zijn (meer) vrijwilligerswerk te doen.

Naast het verlagen van de uitgaven van de gemeente, kunnen opbrengsten vanuit bepaalde posten worden verhoogd. Zo zouden subsidies voor sportaccommodaties weg kunnen vallen waardoor inwoners extra moeten betalen voor het gebruik van deze accommodaties. Drie vijfde van degenen die sporten bij een accommodatie zou bereid zijn meer te betalen voor het gebruik van sportaccommodaties. Het bedrag dat men bereid is te betalen, ligt gemiddeld 22% hoger dan het huidige bedrag. Verder is twee derde bereid te betalen voor het stallen van hun fiets.

Maastricht stelt zich kandidaat om in 2018 Culturele Hoofdstad te worden. Hiervoor moeten investeringen worden gedaan. Drie vijfde van de Maastrichtenaren geeft aan niet bereid te zijn een bijdrage te leveren. Een vijfde zou als vrijwilliger mee willen helpen om evenementen te organiseren.

Ten slotte werd gevraagd aan welke zaken men bereid zou zijn meer gemeentelijke belastingen te betalen. De twee meest genoemde zaken zijn bestrijding van de armoede en cameratoezicht in het centrum. Subsidies aan sportverenigingen, amateurkunsten en jeugdverenigingen werden minder vaak gekozen.

Wat doet de gemeente met deze resultaten?
De resultaten van het onderzoek zijn, zonder conclusies, aangeboden aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. Zij gebruiken deze resultaten als input voor de verdere discussie en beslissingen over de bezuinigingen.Gepost door S. Neijnens (Sanne), M.Sc. op 4-7-2011

Terug naar lijst

Inloggen panelleden

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 
U bent hier: Home > Actueel

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier