Korte samenvatting onderzoeken 2009

Op de nieuwe website van het Maastricht panel is het mogelijk nieuws of resultaten te plaatsen over onderzoeken die zijn uitgevoerd onder respondenten uit het Maastricht panel. Wij willen u graag een korte samenvatting geven van drie onderzoeken uit het afgelopen jaar waar u wellicht aan heeft deelgenomen.

BezoekersParkeerPas 
In mei 2009 is de parkeerregeling voor bezoekers in de gemeente Maastricht gestart. Met een BezoekersParkeerPas is het mogelijk mensen die bij u op bezoek komen met 50% korting in uw eigen wijk te laten parkeren. Om de bekendheid en het gebruik van de BezoekersParkeerPas te onderzoeken, is in oktober 2009 een onderzoek uitgevoerd onder het Maastricht panel. Het financiële voordeel van de BezoekersParkeerPas is bij degenen die de pas hebben aangevraagd bekender dan bij de niet-aanvragers. Toch is het financiële voordeel bij slechts één op de twee aanvragers bekend. De voornaamste reden om de BezoekersParkeerPas niet aan te vragen is omdat er geen behoefte is aan de pas. Één op de drie niet-aanvragers geeft als reden dat er een eenmalige bijdrage betaald moet worden. De BezoekersParkeerPas in zijn geheel krijgt als rapportcijfer een 5,9 van de aanvragers. De gebruikers geven in vergelijking met de niet-gebruikers een hoger cijfer: 6,1 tegen een 4,3. Een vergelijking tussen frequente en niet frequente gebruikers laat geen verschil in rapportcijfer zien. Van de aanvragers gebruikt 78% de kaart minder dan de maximaal 25 uur per kwartaal. Toch geeft 42% van de aanvragers aan meer dan 25 uur per kwartaal nodig te hebben. Een rapportage over dit onderwerp, vindt u hier.

Koopzondagen 
Om de mening van inwoners uit de gemeente Maastricht over koopzondagen te onderzoeken, heeft reeds in 2008 een onderzoek plaatsgevonden. Om eventuele veranderingen te meten, is dit onderzoek in september 2009 herhaald onder 600 panelleden, die zowel woonachtig zijn in het centrum als daarbuiten.

Iets minder dan de helft (45%) van de Maastrichtenaren winkelt wel eens op zondag in Maastricht. In 2008 was dit nog iets meer dan de helft. Een vijfde geeft aan altijd of vaak op koopzondagen te winkelen en een kwart doet dit soms. De meeste ondervraagden maken echter zelden (31%) of nooit (24%) gebruik van de koopzondagen. De personen die op zondag winkelen zijn voornamelijk op zoek naar modeartikelen. Het winkelen tijdens koopzondagen wordt vaak gecombineerd met terras- of horecabezoek, uit eten of een culturele activiteit. De belangrijkste voordelen van koopzondagen zijn volgens de respondenten meer tijd om te winkelen, gezelligheid in de stad en het feit dat de supermarkten open zijn. Nadelen die worden genoemd zijn de drukte in de stad, parkeer- en verkeersoverlast en de verstoring van de zondagrust. Een rapportage over dit onderwerp, vindt u hier.

Vergunningen 
Vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente Maastricht probeert de werkwijze voor vergunningaanvragen steeds te verbeteren. In juli 2009 is het Maastricht panel ondervraagd over welke zaken men belangrijk vindt bij het aanvragen van een vergunning. Inwoners van Maastricht verwachten van de dienstverlening door de gemeente voornamelijk snelheid (61%), duidelijkheid (32%) en een goede voorlichting (23%).

In het onderzoek werd tevens aandacht geschonken aan de komst van de WABO: de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De Wabo heeft tot doel om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen, de dienstverlening door de overheid te verbeteren en procedures te verkorten. De wet brengt ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen die opgaan in één omgevingsvergunning. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de bevolking nog niet op de hoogte is van de komst van de WABO. Een rapportage waar dit onderzoek betrekking op heeft, vindt u hier.

Gepost door S. Neijnens (Sanne), M.Sc. op 24-6-2010

Terug naar lijst

Inloggen panelleden

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 
U bent hier: Home > Actueel

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier